Setkání sběratelů mušlí v roce 2017:   http://www.cksl.cz/akce/akce.htm

Všichni zájemci o koupi si mohou přijít vybrat mušle i ostatní přírodniny přímo ke mně do "skladu" na adrese Nové Lublice 112, okr.Opava.

A kde se můžeme letos potkat?